Tree King
Tree King 2Tree King 3Tree Ringring

Tree King

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION
+45 86 22 36 00
info@hartving.dk

Lettere vanding af træer.

Posen er en kraftig polyethylen vandingspose med lynlås.
Hurtig montering.
Sæt posen rundt omtræet og lyn til.
Fyld vandingsposen hver 5. til 10. dag efter behov.
Tømmes på 8-12 timer. Effektiv udnyttelse af vandet.
75 L posen er velegnet til træer 8-30 cm i omfang.
100 L posen er velegnet til træer 14-40 cm i omfang.
Watering posen bruges oftes ved hække og steder hvor der er lave grene.
Kan lynes samme 2 og 2 til træer op til 60 cm i omfang.
400 gram pr. m2,
Holdbarhed 3-5 år, hvis de tages ind om vinteren.
Sikrer god vækst hele sommeren.
Giver træet bedre og dybere rodsystem.

Beskrivelse Antal liter    
Tree King 75   75 liger
Tree King 100    100 liter
Tree King waterring       75 liter


Tree King™ Watering Ring 75
indeholder 75 L vand og tømmes på 5-8 timer.
Velegnet til store buske og stedsegrønne som har grene ned mod jordoverfladen.

Derfor skal du

Vandingsposer er, ikke uden grund, blevet meget populære og udbredte. Det er det vandingssystem, der i forhold til vandmængden, der sparer mest arbejdstid, samtidigt med at de er det system der giver træerne det fornødne vand på den mest optimale og naturlige måde.

Undersøgelser viser, at træer vandet med vandingsposer har en bedre vækst, end træer vandet med almindelig overfladevanding.

Et kommunalt forsøg har vist at vanding med vandingsposer giver træerne en højere tilvækst på mellem 20-70 procent målt på en vækstsæson.

Vandingsposerne bør, alt efter vejret, bruges i perioden fra 1. maj til 1. oktober, i de 2 første væksttår efter plantning. Hvor tit de skal fyldes, afhænger at træets størrelse og de lokale vejrforhold.

Vandingsposen er en flad, delvis lukket pose, med lynlås i begge sider. Posen foldes rundt om træets stamme og lynlåsen lynes op. Når posen er fyldt 1/4 op, løftes lidt op i stropperne for at rette posen op, og den kan fyldes helt med op til 100 l vand.

Du kan godt give gødning gennem posen, men sørg for at bruge flydende gødning, eller for at gødningen er helt opløst inden den kommer i vandingsposen.

For at undgå at posens huller tilstoppes, bør posen renses efter behov.

Fordelene er klare:

1. Dokumenteret øget tilvækst
2. Dokumenteret mindre tidsforbrug til vanding.
3. Jordfugtigheden i rodzonen bliver højere.
5. Effektiv vanding – ingen vand- og tidsspilde.

Læs mere om Skov & Landskabs forsøg og erfaringer med brug af vandingsposer her.
Kilde i Videntjenesten for Park og Landskab, Skov og Landskab
Videntjenesten for Park og Landskab er en abonnementsordning, som løbende publicerer forskningsresultater og viden om grønne områder.